microsoft 70-347Twee extra Microsoft gold statussen door behalen Microsoft 70-347 certificaten

Afgelopen week hebben Jeffrey Kleijhorst en Walter Verstappen hun Microsoft 70-347 certificaat behaald. Hierdoor heeft Lemontree 2 extra GOLD statussen bereikt.

 

Met deze certificeringen is Lemontree ook voor het implementeren, inregelen en realiseren van Office 365 diensten, partner op het hoogste niveau. Voor het behalen van het Microsoft 70-347 certificaat werden Jeffrey en Walter op de volgende kennis getoetst:

Clients en apparaten voor eindgebruikers beheren

 • Door gebruiker aangestuurde clientimplementaties beheren
  • Zelf-inrichting van Office 365 ProPlus, Windows Store Apps en Mobile Apps beperken; activering/activering intrekken; Office for Mac
 • IT-implementaties van Office 365 ProPlus beheren
  • Implementatie beheren; streaming van updates beheren; het Office-implementatieprogramma gebruiken; implementatie aanpassen
 • Telemetrie en rapportage instellen
  • Telemetrie inschakelen via groepsbeleid; telemetrieservice instellen; gebruikersproblemen rapporteren; agent implementeren
 • Plannen voor Office-clients
  • Configureren van Outlook, Skype voor Bedrijven-client, Office Online en Klik-en-Klaar versus MSI; controle van configuraties met behulp van het Microsoft Office Configuratie Analyzer-programma (OffCAT)

SharePoint Online-siteverzamelingen inrichten

 • Delen met externe gebruikers configureren
  • Globaal delen met externe gebruikers inschakelen, per siteverzameling inschakelen, delen met externe gebruikers en externe-gebruikerstoegang verwijderen via de webinterface en Windows PowerShell
 • SharePoint-siteverzameling maken
  • Beheerder van SharePoint Online-siteverzameling instellen; bronquota en waarschuwingsniveau, en automatische aanpassing van siteverzamelingsgrootten instellen; opslagquota voor siteverzameling instellen; naam en URL van siteverzameling configureren via de webinterface en Windows PowerShell
 • Een samenwerkingsoplossing plannen
  • Gebruik Yammer.com versus nieuwsfeeds; co-authoring (cocreatie); Project Online; toegang tot bestanden met meerdere clientapparaten; bestanden migreren naar OneDrive voor Bedrijven; Excel Services; Visio Services; App Store; eDiscovery voor ondernemingen via de webinterface en Windows PowerShell

Exchange Online en Skype voor Bedrijven Online configureren voor eindgebruikers

 • Extra e-mailadressen voor gebruikers configureren
  • Standaard-/antwoordadres wijzigen; bulktoevoeging/-verwijdering voor nieuw domein; secundaire e-mailaliassen beheren; SIP-adressen via de webinterface en Windows PowerShell
 • Externe contactpersonen, resources en groepen maken en beheren
  • Resourcepostvakken maken en beheren; gedeelde postvakken maken; externe contactpersonen maken; extra e-mailadres toewijzen aan contactpersonen; distributielijst en leden maken en beheren; machtigingen delegeren via de webinterface en Windows PowerShell
 • Persoonlijke archiefbeleid configureren
  • Persoonlijk archief voor postvakken inschakelen; aangepast bewaarbeleid maken; bewaarlabels maken; bewaarbeleid toepassen op postvakken; standaardbewaarbeleid controleren en wijzigen via de webinterface en Windows PowerShell
 • Communicatie-instellingen voor Skype voor Bedrijven Online-eindgebruikers configureren
  • Niet-gearchiveerde functies voor naleving uitschakelen; aanwezigheid configureren; beschikbare services; externe communicatie per gebruiker configureren via de webinterface en Windows PowerShell

Plannen voor Exchange Online en Skype voor Bedrijven Online

 • Antimalware- en anti-spambeleid beheren
  • Quarantaine vrijgeven; SCL configureren; lijsten configureren; en meldingen configureren via de webinterface en Windows PowerShell
 • Een postvakmigratiestrategie aanbevelen
  • De juiste migratiemethode uit Extern verplaatsen, Gefaseerd, Cutover of IMAP selecteren via de webinterface en Windows PowerShell
 • Plannen voor Exchange Online
  • Clientvereisten voor archief plannen; Office 365 Compliance Center beheren; juridische bewaring inschakelen; OWA-toegang configureren; en ActiveSync configureren via de webinterface en Windows PowerShell
 • Globale Skype voor Bedrijven-instellingen voor externe communicatie beheren
  • Externe toegang inschakelen; domeinen beheren; Skype-consumentenconnectiviteit beheren; uitnodigingen voor vergaderingen aanpassen; en Push Notification Service uitschakelen via de webinterface en Windows PowerShell

Microsoft 70-347 certificaat