Microsoft stopt met de verkoop van Open License richting commerciële klanten. Het is nog tot 1 januari 2022 mogelijk om volume licenties te verlengen of aan te schaffen via het Open License Programma. Open License is een volume-licentieprogramma waarbij je je licenties eeuwigdurend aanschaft en waarbij je direct betaalt voor deze licenties. Je kunt gebruik maken van Open License wanneer je bij de eerste bestelling tenminste 5 licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt. Daarna ben je – voor een periode van 2 jaar – volledig vrij in de afname van het aantal en het soort licenties. Deze licentiestructuur is vooral interessant voor kleine- en middelgrote bedrijven.

Microsoft zegt over dit Open Licentie Programma:

‘U kunt tot 31 december 2021 doorgaan met het verlengen en aanschaffen van nieuwe softwarelicenties, Software Assurance en online services via het Open License-programma. Vanaf 1 januari 2022 kunnen commerciële klanten geen nieuwe softwarelicenties kopen of verlengen. of online services via het Microsoft Open License-programma. Nieuwe licentieaankopen moeten worden afgehandeld via partners in het Cloud Solution Provider-programma.’

Microsoft stopt met het Open License Programma vanwege een aantal wijzigingen onder de noemer “enhanced commerce experience” welke vorig jaar werd geintroduceerd.

Aanschaffen van Microsoft Volume Licenties

Na 31 december zullen bedrijven die Microsoft Volume Licenties via het Open License Programma kopen (zoals bijvoorbeeld Office, Windows of SQL) dit op een andere manier moeten doen.

Vanaf dat moment kunnen zij licenties regelen via:

  • Cloud Solution Provider Programma (CSP)
  • Open Value (soort huurkoop)
  • Open Value Subscription (huur)

 

Open value

Open Value is een volume-licentieprogramma waarbij Microsoft je de maximale flexibiliteit biedt. Allereerst heb je de keus of je de licenties wilt huurkopen of huren. Daarnaast is er ook rekening gehouden met het feit of er binnen je bedrijf sprake is van werkplekstandaardisatie of niet. Het Open Value-programma is beschikbaar wanneer je tenminste vijf licenties voor willekeurige Microsoft-producten afneemt, dan wel voor tenminste vijf pc’s wil standaardiseren binnen je onderneming.

Het grote voordeel in geval van werkplekstandaardisatie is dat je binnen Open Value slechts eenmaal per jaar, op de contractdatum, het aantal pc’s binnen je organisatie telt en dan op basis van dat aantal betaalt. De contractduur van Open Value is drie jaar.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Microsoft licensering en welke licentie het beste past bij uw bedrijf en ambitie? Neem vrijblijvend contact met ons op.