Persoonlijk en hartelijk zit opgesloten in de kernwaarden van Lemontree. Dus willen wij onze klanten graag met een warm hart kunnen ontvangen. Daarom wilden wij een vergader/ontvangsttafel, waarmee wij u meteen dat persoonlijke gevoel en hartelijk welkom kunnen laten voelen. Om die reden hebben we in het kader van social return 50|50 van het Leger des Heils gevraagd een nieuwe tafel te maken. Onder begeleiding van WIJ 3.0. Persoonlijker kan niet… gemaakt vanuit een goed hart en 100% handwerk door mensen die ongelooflijk blij zijn dat ze bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt.

50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces.

 

Het sociaal vervaardigen van de tafel van Lemontree! in 3 stappen

Een mooie foto van de basis: Het frame.

het Frame is vervaardigt in het Maliegilde. De metaalwerkplaats van Wij 3.0 waar jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leren lassen, werknemersvaardigheden opdoen (op tijd komen, opdrachten uitvoeren, afspraken nakomen) en arbeidsritme opbouwen.

 

Vervolgens wordt het handgemaakte blad gemonteerd op de tafel

 

En zo ontvangen wij u graag bij ons op kantoor