Microsoft 365-apps en -services beëindigen de ondersteuning op IE11 na 17 augustus 2021. Microsoft liet in augustus vorig jaar al weten te stoppen met de ondersteuning van deze browser omdat het zich wil richten op moderne browserondersteuning. Als gevolg hiervan zullen Microsoft 365-apps en -services na 17 augustus 2021 niet langer Internet Explorer 11 (IE11) ondersteunen; na deze datum kunnen Microsoft 365-apps en -services geen verbinding maken of hebben ze een verminderde functie-ervaring wanneer ze worden geopend op IE11.

Op deze pagina vindt u een volledige lijst van Microsoft-apps die de intentie hebben de ondersteuning op IE11 te beëindigen.

Let op: de IE 11-wijzigingen zijn specifiek voor Microsoft 365-apps en -services. IE 11 blijft een ondersteunde browser als onderdeel van het Windows-besturingssysteem en volgt het levenscyclusbeleid voor het product waarop het is geïnstalleerd.

Tijdlijn en alternatief

Timing: Microsoft 365-apps en -services ondersteunen Internet Explorer 11 niet langer na 17 augustus 2021.
Microsoft Teams heeft de ondersteuning van Internet Explorer 11 op 30 november 2020 reeds beëindigd.
Actie: gebruik Microsoft Edge, een andere ondersteunde browser of een toepasselijke Win-32-app (indien beschikbaar) om toegang te krijgen tot apps en services

Hoe dit uw organisatie zal beïnvloeden:

Na de hierboven vermelde datums moeten Microsoft 365-apps en -services worden geopend via Microsoft Edge, een andere ondersteunde browser of via een toepasselijke Win-32-app (indien beschikbaar). De Microsoft Edge-browser biedt een snellere, meer responsieve ervaring voor Microsoft 365-apps en -services. U kunt ook nog steeds bedrijfskritische, op Internet Explorer gebaseerde apps en sites in Microsoft Edge uitvoeren via de modus Internet Explorer.

Wat u moet doen om u voor te bereiden:

Om aan deze aankondigingen te voldoen, moet u vóór 17 augustus 2021 upgraden naar Microsoft Edge. Microsoft 365-apps en -services blijven Microsoft Edge ondersteunen.