Een veelbesproken eenzijdige wijziging van Microsoft in mei 2020 zorgde voor veel commotie bij bedrijven die de overstap maakten van huur/koop licenties naar Office 365. Door deze aanpassing konden bedrijven die nog zogenaamde ‘From SA’ licenties op de plank hadden liggen, deze licenties niet meer doorverkopen. Onder druk van een hoop kritiek en een rechtzaak met een schadeclaim van 300 miljoen euro heeft Microsoft deze aanpassing teruggedraaid.

Microsoft bood haar Enterprise Subscription Agreement klanten een From SA amendement aan, waardoor huurcontracten die minstens drie jaar waren betaald omgezet konden worden naar een perpetual licentie. Dit houdt concreet in dat het huurcontract kon worden omgezet naar een koopcontract. Hiervoor hoefde de klant niet bij te betalen, als deze instemde binnen een bepaalde termijn over te stappen naar Office 365. Wel bleven deze klanten na de overstap op Office365 ineens zitten met soms tienduizenden overbodig geworden softwarelicenties. Dus besloten enkele klanten deze eigendommen te verkopen als tweedehands licenties aan andere bedrijven.

Hier stak Microsoft in mei 2020 een stokje voor door eenzijdig een clausule toe te voegen aan de PUR (Product Use Rights) van From SA: “iii: Customer retains the corresponding Qualifying Licenses throughout its From SA license subscription period”. Met andere woorden: de klant is verplicht om zijn From SA licentie te behouden. Wat dus in eerste instantie eigendom was geworden, werd nu ineens eigendom zonder het recht dit te verkopen.

Deze maand heeft Microsoft clausule nummer iii weer uit de PUR verwijderd en dus kunnen bedrijven met licenties onder de From SA voorwaarden, deze weer gewoon doorverkopen.