Haagstate advocaten

Haagstate advocaten

Haagstate advocaten

Haagstate advocaten was op zoek naar een betrouwbare en kundige partij om IT te ondersteunen. Hiertoe heeft het kantoor gekozen voor Lemontree, die de IT-omgeving in beheer heeft genomen en ondersteunt. Allereerst heeft Lemontree het gebruik van SharePoint eenvoudiger gemaakt en hier functionaliteit aan toegevoegd, waardoor werken stukken veiliger en betrouwbaarder is geworden. Ook werd Proactief Desktop Management geïmplementeerd met onder andere third party patch management.

Over Haagstate advocaten

Haagstate Advocaten is een modern en zakelijk advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in ondernemings- en arbeidsrecht. Het kantoor beschouwt zich als een professionele pro-actieve sparringpartner voor ondernemingen en ondernemers, waarbij inlevingsvermogen en praktische oplossingen voorop staan. Zij geloven in een open, directe wijze van communiceren.

De specialisten staan ondernemingen en ondernemers bij in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zowel intern als extern. Ook op het gebied van joint ventures, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven en herstructureringen hebben ze diepgaande expertise. Soms is het onoverkomelijk dat er conflicten ontstaan. De procesadvocaten van Haagstate adviseren bij juridische oplossingen voor ondernemingsrecht conflicten, zowel buiten rechte als door middel van een procedure bij de rechtbank of bij een arbitrage-instituut.

Leidse Onderwijs Instelling

Leidse Onderwijs Instelling

LOI

Lemontree biedt de LOI ondersteuning op het gebied van de infrastructuur. Hiervoor heeft de LOI Lemontree de opdracht gegeven voor het uitvoeren van ondersteunings- en beheertaken op basis van het Expertisecentrum. De LOI krijgt daarmee voor complexe taken de beschikking over de specialisten van Lemontree. Naast het expertisecentrum werken de LOI en Lemontree samen op projectbasis: In oktober 2016 is de door Lemontree nieuw opgebouwde Citrix omgeving in gebruik genomen door de LOI.

Over LOI

De LOI biedt erkende mbo- en hbo-opleidingen aan. De opleider onderscheidt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. Dit doet de organisatie door ieders persoonlijke situatie en behoeften centraal te stellen. Daarnaast blijft de LOI doorgaan met ontwikkelen en innoveren (vernieuwen). Dit stelt ze in staat om de kwaliteit van de opleidingen te garanderen en voorop te lopen op het gebied van effectieve, nieuwe studiemethodes en leermiddelen. Jaarlijks volgen bijna 100.000 studenten een opleiding aan de onderwijsinstelling. Het hoofdkantoor van de LOI is gevestigd in Leiderdorp.

Marlies Dekkers

Marlies Dekkers

De casus

In 2015 koos Marlies Dekkers voor het expertisecentrum van Lemontree. Hierdoor beschikt haar organisatie over de kennis en ervaring van de competentieteams van Lemontree. Zij bezitten niet alleen de specialistische kennis om problemen snel op te lossen maar ook over de hoognodige kennis van de IT-omgeving en de processen van Marlies Dekkers. Met het Expertisecentrum wordt ook de monitoring, beveiliging en automatisering van beheertaken binnen de organisatie ingevuld.

Over Marlies Dekkers

Marlies Dekkers is een beroemde Nederlandse modeontwerper. In de afgelopen 20 jaar heeft ze met haar lingerielijnen internationaal succes geboekt. Zowel in Nederland als in het buitenland worden haar designs als trendsettend, innovatief en baanbrekend beschouwd. Inmiddels telt de organisatie ruim 50 medewerkers, zijn er wereldwijd 500 verkooppunten en zes Marlies Dekkers stores.

De grondslag voor internationale succes van Marlies Dekker ligt in haar inspirerende designs en persoonlijke benadering. De ontwerpen zijn geïnspireerd op haar eigen visie op het leven. Het doel van Marlies Dekkers is om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven.

N-sea

N-sea

De casus

In 2014 heeft N-Sea aan Lemontree gevraagd een aanbieding op te stellen voor de realisatie van een nieuwe IT-infrastructuur en de ondersteuning van de eigen IT-afdeling bij het beheer.

Door het overnemen van delen van het IT-beheer door Lemontree kan de eigen ICT-afdeling van N-Sea zich meer richten op de regie en het beheer van applicaties en functionaliteiten. Na een initiële aanvang op basis van het ICT-Expertisecentrum heeft N-Sea medio 2015 ervoor gekozen op het beheer van de backend onder resultaatverantwoordelijkheid volledig onder te brengen bij Lemontree.

Over N-Sea

N-Sea is een offshore aannemer van geïntegreerde onderwaterdiensten. De dienstverlener levert subsea; van constructie tot ontmanteling en van inspecties tot onderhoudsmanagement. Binnen N-Sea Group werken ruim vaste 80 medewerkers aan (inter)nationale subsea projecten op het gebied van survey, inspectie, onderhoud en reparatie, constructie en engineering. N-Sea Group is gevestigd in Zierikzee.

Met meer dan 80 jaar ervaring heeft N-Sea Group de ambitie om te groeien tot marktleider binnen het vakgebied. Hierbij staat het klanten voorzien van subsea werken die veilig presteren op piek niveau centraal. De offshore aannemer draagt met gepaste trots bij aan een dynamische markt.

AC Analytical Controls

AC Analytical Controls

AC Analytical Controls (onderdeel van PAC) is de erkende leider in chromatografie-analysatoren voor gas, nafta en benzine stromen in raffinage van ruwe olie sinds 1981 en is gevestigd in Rotterdam. AC biedt ook technologie voor residuen analyse voor de koolwaterstof industrie. Toepassingen bestrijken het hele spectrum van aardolie, petrochemische en raffinage-, gas-en aardgas-analyse; ACS Turn-Key Toepassingsoplossingen omvatten de AC Reformulyzer, SimDis, HiSpeed RGA en DHA instrumenten. AC biedt innovatieve oplossingen om te voldoen aan de eisen van de specifieke testen van applicaties die wereldwijd worden goedgekeurd door de ASTM, CEN, DIN, ISO en andere normalisatie-instellingen. AC Analytical Controls is een pionier in diverse speciale instrumenten, waaronder de Reformulyzer ™ die meerdere internationale standaard (ASTM, EN, ISO) testmethoden, de AC8612 en de AC8634 bevat met de kern aangepast in het alom bekende ASTM D2887 methode, de Hoge Temp Simdis, en de DHA-Simdis Crude Oil samenvoegen principes.

Project:
AC Analytical Controls heeft verschillende internationale vestigingen. Lemontree beheert het nederlandse netwerk en geeft ondersteuning aan de vestiging in China.

Alle vestigingen zijn op het interne netwerk over gegaan naar een nieuwe ip range. Dit betekend dat ook de vestiging in Rotterdam omgezet moest worden. De volledige ict infrastructuur is omgezet naar de nieuwe ip-reeks in een weekend, zodat de medewerkers van AC Analytical Controls hier geen hinder van hebben ondervonden.

Samen met een collega van AC in Duitsland zijn alle routers, servers, printers, access points, werkstations, telefooncentrale en switches omgezet naar de nieuwe ip reeks en getest op werking. Tijdens deze migratie is er een nieuwe Cisco Core switch geïmplementeerd en is het netwerk in verschillende VLAN’s onderverdeeld. Door middel van access rules worden delen van het netwerk van elkaar gescheiden en beveiligd. Zo is er een testnetwerk welke volledig gescheiden draait van het productienetwerk.

Technologieën:
• Dell Servers
• Cisco Routers (MPLS / Internet)
• Avaya Telefooncentrale
• Microsoft Windows 2003 Server
• Microsoft Windows 2008 Server
• Microsoft Windows 7
• Cisco VPN

Hofmeier Financiële professionals

Hofmeier Financiële professionals

Hofmeier heeft als werkgebied het projectmatig inzetten van Financiële Professionals en invullen van specifieke vraagstukken, gericht op Interim Management en Consulting. Met meer dan 100 collega´s in vaste dienst is Hofmeier als geen ander in staat om op adequate en vakkundige wijze uw organisatie bij te staan. Naast de vanzelfsprekende, hoge eisen aan onze kwaliteit, denkt Hofmeier actief mee met uw bedrijfsprocessen en actuele bedrijfssituatie.

Hofmeier Financiële Professionals bedient op landelijk niveau hoogwaardige projecten, uitgevoerd door goed opgeleide Financiële Professionals en Interim Managers. Vanuit Hofmeier Consulting worden diverse organisaties begeleid op het gebied van bedrijfsoptimalisatie en het stroomlijnen van processen, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Specifiek gericht op een beter rendement en optimale bedrijfsvoering.

Hofmeier wordt sinds 2003 op ICT gebied ondersteund door Lemontree.