Florence zorg ICT

Florence transformeert ICT op basis van visie op zorg: Leid het leven dat je lief is.

 

Florence heeft een duidelijke visie op zorg: mensen het leven te laten leiden dat hen lief is. Vanuit die visie is de zorginstelling, die 3300 medewerkers en 1300 vrijwilligers telt, anderhalf jaar geleden begonnen aan een grote ICT-transformatie. Deze heeft als doel betere kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren en medewerkers efficiënter te kunnen laten werken door inzet van slimme (zorg)technologie. Hoewel de transformatie nog volop in gang is maken we de balans op van de tussentijdse resultaten.

ICT Masterplan

“Anderhalf jaar geleden hebben we, samen met Lemontree, een ICT-masterplan gemaakt waarin we onze visie op zorg geoperationaliseerd hebben naar een aantal grote ICT-infrastructurele projecten. In dit ICT-masterplan wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar staat ook de ‘waarom-vraag’ centraal. Randvoorwaardelijk is namelijk het beoogde positieve effect op de manier van werken voor de medewerkers. Alle innovatie moet bijdragen aan slimmer en efficiënter je werk kunnen doen. Het doel van de eerste fase was de continuïteit van zorg naar een hoger niveau te brengen. Daarvoor hebben we het bestaande datacenter ontmanteld en de overgang ingezet naar een nieuwe ICT-zorginfrastructuur in Microsoft Azure. Vervolgens hebben wij in de tweede fase als doel gesteld dat alle medewerkers volledig mobiel moeten kunnen werken om de juiste zorginformatie op het juiste moment beschikbaar te hebben.  Daarmee hebben wij afscheid genomen van de traditionele Citrix-werkplek en ontwikkelen wij samen met Lemontree een nieuw werkplekconcept gebaseerd op de Microsoft 365 portaalomgeving. “, vertelt Hans van Vliet, manager ICT bij Florence.

 

“Vier belangrijke stappen om de technische basis op orde te hebben en rust en structuur aan te brengen, waarmee we onze focus op regie, strategische doelen en de voorkant van ICT kunnen richten”.

 

 

Hans van Vliet

Hans van Vliet, manager ICT

“In het ICT-masterplan hebben we dus de basis gelegd voor de vertaling van ‘koude’ techniek naar ‘warme zorg’ en tegelijkertijd het technisch fundament gelegd om vanuit een betrouwbare ICT-zorginfrastructuur verder te kunnen bouwen aan de informatievoorziening. Vier belangrijke stappen zijn inmiddels gerealiseerd: het uitbesteden van het technisch ICT-beheer, het ontmantelen van het bestaande datacenter, het opzetten van de eerste proeftuinen voor de ontwikkeling van de Microsoft 365 portaalomgeving en het plan om de verouderde Citrix omgeving uit te kunnen faseren. Zo is de technische basis op orde, wat rust en structuur brengt, zodat we onze focus op regie, onze strategische doelen en onze cliënten en medewerkers kunnen richten” vertelt Hans.

 

Terugblik

Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar is Hans erg tevreden over wat er al is bereikt. “We vinden het razendknap hoe in een redelijk kort tijdsbestek gemigreerd is naar Microsoft Azure en het datacenter is ontmanteld. Ons datacenter was best complex en we hebben deze samen met Lemontree zonder noemenswaardige verstoringen weten om te zetten naar een overzichtelijke en uitstekend te beheren omgeving in de cloud. We hebben aanzienlijk minder verstoringen en zijn niet meer afhankelijk van verouderde hardware. Daarnaast hebben we flinke stappen gemaakt op het vlak van informatiebeveiliging en risicobeheersing”, zegt Hans. “Naast de technische veranderingen is met name de gebruikersparticipatie en acceptatie heel belangrijk. Dus er niet alleen voor zorgen dat alles technisch goed werkt, maar ook goede communicatie en afstemming met de zorg over het moment waarop”.

 

Blik op de toekomst

Inmiddels is Florence druk bezig met de ICT-strategie voor 2022-2025. “Slim organiseren is een van de pijlers binnen onze strategie. Door Service Management processen samen met Lemontree te optimaliseren en medewerkers te betrekken bij onze dienstverlening, willen we Florence nog beter ondersteunen.  Zo gaan we, op basis van de wensen van onze medewerkers, samen met Lemontree de Microsoft 365 portaalomgeving blijven doorontwikkelen”.

 

Over Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Juist als hun gezondheid hen in de steek laat. De zorg in Nederland is uitdagend, we worden met zijn allen steeds ouder. Als mensen ouder worden ontstaat behoefte aan ondersteuning. Florence is er voor hen. Om te helpen zo lang en zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden dat hen lief is.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

11 augustus 2021