Neele-Vat

Neele-Vat

Neele-Vat is één van de grotere logistieke dienstverleners in de regio Rotterdam. Neele-Vat heeft 1.200 medewerkers, 30 vestigingen in 12 landen, 300.000 m² warehouse en een omzet van 500 miljoen euro.

Het familiebedrijf beschikt over vestigingen in: Rotterdam (Albrandswaard, Hoogvliet, Maasvlakte en Botlek, Europoort, Waalhaven), Amsterdam, Schiphol, Hazeldonk, Vantaa (Finland), Rovereto (Italië), Meer en Zeebrugge (België), Moskou (Rusland), Oradea (Roemenië), Duisburg (Duitsland) Glasgow, Preston Brook, Aberdeen (Verenigd Koninkrijk), Ansfelden (Oostenrijk) Houston (USA) en Dubai (VAE).

Florence

Florence

Florence zorg ICT

Florence transformeert ICT op basis van visie op zorg: Leid het leven dat je lief is.

 

Florence heeft een duidelijke visie op zorg: mensen het leven te laten leiden dat hen lief is. Vanuit die visie is de zorginstelling, die 3300 medewerkers en 1300 vrijwilligers telt, anderhalf jaar geleden begonnen aan een grote ICT-transformatie. Deze heeft als doel betere kwaliteit en continuïteit van zorg te leveren en medewerkers efficiënter te kunnen laten werken door inzet van slimme (zorg)technologie. Hoewel de transformatie nog volop in gang is maken we de balans op van de tussentijdse resultaten.

ICT Masterplan

“Anderhalf jaar geleden hebben we, samen met Lemontree, een ICT-masterplan gemaakt waarin we onze visie op zorg geoperationaliseerd hebben naar een aantal grote ICT-infrastructurele projecten. In dit ICT-masterplan wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar staat ook de ‘waarom-vraag’ centraal. Randvoorwaardelijk is namelijk het beoogde positieve effect op de manier van werken voor de medewerkers. Alle innovatie moet bijdragen aan slimmer en efficiënter je werk kunnen doen. Het doel van de eerste fase was de continuïteit van zorg naar een hoger niveau te brengen. Daarvoor hebben we het bestaande datacenter ontmanteld en de overgang ingezet naar een nieuwe ICT-zorginfrastructuur in Microsoft Azure. Vervolgens hebben wij in de tweede fase als doel gesteld dat alle medewerkers volledig mobiel moeten kunnen werken om de juiste zorginformatie op het juiste moment beschikbaar te hebben.  Daarmee hebben wij afscheid genomen van de traditionele Citrix-werkplek en ontwikkelen wij samen met Lemontree een nieuw werkplekconcept gebaseerd op de Microsoft 365 portaalomgeving. “, vertelt Hans van Vliet, manager ICT bij Florence.

 

“Vier belangrijke stappen om de technische basis op orde te hebben en rust en structuur aan te brengen, waarmee we onze focus op regie, strategische doelen en de voorkant van ICT kunnen richten”.

 

 

Hans van Vliet

Hans van Vliet, manager ICT

“In het ICT-masterplan hebben we dus de basis gelegd voor de vertaling van ‘koude’ techniek naar ‘warme zorg’ en tegelijkertijd het technisch fundament gelegd om vanuit een betrouwbare ICT-zorginfrastructuur verder te kunnen bouwen aan de informatievoorziening. Vier belangrijke stappen zijn inmiddels gerealiseerd: het uitbesteden van het technisch ICT-beheer, het ontmantelen van het bestaande datacenter, het opzetten van de eerste proeftuinen voor de ontwikkeling van de Microsoft 365 portaalomgeving en het plan om de verouderde Citrix omgeving uit te kunnen faseren. Zo is de technische basis op orde, wat rust en structuur brengt, zodat we onze focus op regie, onze strategische doelen en onze cliënten en medewerkers kunnen richten” vertelt Hans.

 

Terugblik

Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar is Hans erg tevreden over wat er al is bereikt. “We vinden het razendknap hoe in een redelijk kort tijdsbestek gemigreerd is naar Microsoft Azure en het datacenter is ontmanteld. Ons datacenter was best complex en we hebben deze samen met Lemontree zonder noemenswaardige verstoringen weten om te zetten naar een overzichtelijke en uitstekend te beheren omgeving in de cloud. We hebben aanzienlijk minder verstoringen en zijn niet meer afhankelijk van verouderde hardware. Daarnaast hebben we flinke stappen gemaakt op het vlak van informatiebeveiliging en risicobeheersing”, zegt Hans. “Naast de technische veranderingen is met name de gebruikersparticipatie en acceptatie heel belangrijk. Dus er niet alleen voor zorgen dat alles technisch goed werkt, maar ook goede communicatie en afstemming met de zorg over het moment waarop”.

 

Blik op de toekomst

Inmiddels is Florence druk bezig met de ICT-strategie voor 2022-2025. “Slim organiseren is een van de pijlers binnen onze strategie. Door Service Management processen samen met Lemontree te optimaliseren en medewerkers te betrekken bij onze dienstverlening, willen we Florence nog beter ondersteunen.  Zo gaan we, op basis van de wensen van onze medewerkers, samen met Lemontree de Microsoft 365 portaalomgeving blijven doorontwikkelen”.

 

Over Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Juist als hun gezondheid hen in de steek laat. De zorg in Nederland is uitdagend, we worden met zijn allen steeds ouder. Als mensen ouder worden ontstaat behoefte aan ondersteuning. Florence is er voor hen. Om te helpen zo lang en zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden dat hen lief is.

Ambaflex

Ambaflex

AmbaFlex kiest voor schaalbare IT om enorme groei te faciliteren

AmbaFlex is een Nederlandse parel in materiaaltransportsystemen op maat en heeft inmiddels over de gehele wereld bekendheid verworven. Het bedrijf dat in 1996 werd opgericht in Zwaag heeft inmiddels, naast de hoofdvestiging in Zwaag, verkoopkantoren in Singapore, Shanghai en Dallas en productievestigingen in Nederland, Roemenië, China en Amerika. AmbaFlex heeft internationaal naam gemaakt op het vlak van verticale spiraalvormige transportsystemen, die veelvuldig worden toegepast bij e-commerce en logistieke bedrijven, de verpakkingsindustrie, botteling bedrijven en in de printwereld.

 

John Vlasveld, directeur bedrijfsvoering AmbaFlex

Sinds 2017 werken AmbaFlex en Lemontree samen om schaalbaar de IT-infrastructuur, werkplekken en het IT-beheer te faciliteren die het bedrijf nodig heeft om kwaliteit en groei te managen. “Onze wereldwijde expansie vraagt om een schaalbare IT infrastructuur en een veilige en betrouwbare werkomgeving” vertelt John Vlasveld, directeur bedrijfsvoering bij AmbaFlex. “Om aan deze belangrijke aspecten te voldoen waren we op zoek naar een IT-partner die onze business begrijpt en ons kan helpen de professionaliseringsslag te maken die past bij ons groeimodel. Deze partner vonden we na een uitgebreid selectieproces in 2017 in Lemontree. Samen met hen hebben we de reis gemaakt van onze ‘on-premise’ IT infrastructuur met Remote Desktop naar een schaalbare en zeer hoog beschikbare hybride cloud omgeving op basis van VDI.” Een ingrijpende en geavanceerde transitie die nodig was omdat de omgeving tegen het plafond van mogelijkheden en prestaties liep. “Uiteraard is in zo’n complex traject niet altijd alles feilloos gegaan, maar we hebben als partners in wederzijds vertrouwen en met de juiste dialoog succesvol naar het einddoel gewerkt. Daarbij is de continuïteit van onze bedrijfsprocessen nooit onderbroken” vertelt John. “Sinds de start van de samenwerking zijn we gegroeid van zo’n 150 IT gebruikers naar meer dan 300 nu. Dat is meer dan een verdubbeling in amper vijf jaar. Lemontree heeft een hoge standaard in professionaliteit en klanttevredenheid. Door de consistente organisatie kunnen we al jaren samenwerken met dezelfde contactpersonen. Hierdoor kennen de mensen van Lemontree onze organisatie, de IT omgeving en de medewerkers als geen ander, waardoor zij heel snel kunnen schakelen. Samen met Lemontree hebben we een IT omgeving weten te realiseren die beter en kostenefficiënter te beheren is. Daarbij doet Lemontree het technisch beheer en werken ze nauw samen met onze mensen op de servicedesk.”

 

Internationaal en schaalbaar

Om internationaal, schaalbaar en veilig IT te faciliteren maakt AmbaFlex gebruik van VDI, een centrale oplossing waarbij medewerkers een virtuele computer krijgen toegewezen op de server. Hiervoor is een hoogbeschikbare hyperconverged infrastructuur ingericht in verschillende datacenters aangevuld met diensten uit de cloud. “We werkten met een lokaal ingericht ERP en CRM. Inmiddels hebben we ons CRM naar de cloud gemigreerd in de vorm van Microsoft Dynamics” vertelt Vlasveld. AmbaFlex beschikt over een zeer betrouwbare datacenteroplossing met HPE SimpliVity, waarbij alles dubbel is uitgevoerd om uitval te voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dedicated verbindingen om de kantoren in het buitenland veilig en betrouwbaar toegang te geven tot informatiebronnen. Om lokaal en internationaal goed te kunnen samenwerken en communiceren zijn er Zoom-rooms ingericht en is Zoom ingericht als centraal communicatieplatform. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het integreren en koppelen van verschillende applicaties via een ESB (Enterprise Service Bus) om informatie nog beter beschikbaar te maken. Daarbij is een ExpressRoute gateway verbinding opgeleverd en ingericht om het Datacenter en de Microsoft Azure Cloud fysiek te verbinden, zodat een echt ”hybride” omgeving ontstaat met als doel security, schaalbaarheid van capaciteit, flexibiliteit en de performance van integraties te verbeteren.

“we hebben als partners in wederzijds vertrouwen en met de juiste dialoog succesvol naar het einddoel gewerkt. Daarbij is de continuïteit van onze bedrijfsprocessen nooit onderbroken”

 

CAD vanuit VDI

Heel bijzonder is ook de CAD omgeving van AmbaFlex die via VDI beschikbaar wordt gesteld aan de AutoCAD gebruikers in Roemenië, Amerika, China en ook in Nederland. Hiermee worden investeringen in zware computers voorkomen en kan deze functionaliteit centraal beschikbaar worden gesteld vanuit Nederland via VDI. Het ‘single source’ werken wordt daarmee gegarandeerd. “We hebben eerst een Proof of Concept gedaan met de garantie dat als het niet zou werken of de snelheid onvoldoende zou zijn, we de hardware kosteloos konden retourneren. We wilde eerst zien en dan pas geloven waarbij we alle gebruikers hebben betrokken. Maar iedereen was erg onder de indruk van de performance en het gemak, dus daar zijn we erg blij mee. Je wilt natuurlijk geen vertraging ervaren tijdens het maken of werken aan complexe CAD bestanden wat direct ten koste gaat van de productiviteit.”

 

Over AmbaFlex

Het in West-Friesland gevestigde AmbaFlex is wereldwijd marktleider op het gebied van op maat gemaakte materiaal-transportsystemen. Deze systemen zijn gebaseerd op AmbaFlex unieke spiraaltechnologie en zijn breed toepasbaar in een groot aantal markten. Denk hierbij o.a. aan de voedsel, drankindustrie en de e-commerce. De producten worden veelal gebruikt voor het verticale transport, accumulatie of opslag van diverse soorten producten. AmbaFlex is actief vanuit verkoopkantoren in Zwaag (hoofdkantoor), Japan, Singapore, Shanghai en Dallas en heeft in diverse landen eigen vertegenwoordiging zoals bijvoorbeeld India en Australië en met eigen productievestigingen in Nederland, Roemenië, China en Amerika.

 

Wereldwijd innovatief

AmbaFlex is een onafhankelijk mondiaal bedrijf dat het SpiralVeyor-systeem in eigen beheer heeft ontwikkeld en ook de productie en het onderhoud veelal voor haar rekening neemt. Zo is de klant altijd verzekerd van de meest rendabele oplossing die beschikbaar is.
Inmiddels stellen gebruikers over de hele wereld het kwaliteitsniveau en AmbaFlex beproefde ervaring op prijs. Om deze voortrekkersrol te kunnen blijven vervullen, investeert het bedrijf uit Zwaag voortdurend in productinnovatie en ontwikkeling van functionele oplossingen, in nauwe samenwerking met haar klanten.
Dankzij het wereldwijde ondersteuningsnetwerk en professionele samenwerkingsmethodes, kan AmbaFlex een langere effectieve bedrijfstijd garanderen. AmbaFlex geeft er de voorkeur aan om met klanten samen te werken op basis van wederzijds respect en een voortdurende dialoog. Met zeer deskundig en ervaren personeel is AmbaFlex in staat voor iedere klant die zoekt naar verticaal transport, tijdelijke opslag en accumulatie oplossingen uit te werken!

Nico Adriaans Stichting

Nico Adriaans Stichting

NAS IT rotterdam Onedesk mobile werkplek

Nico Adriaans Stichting: OneDesk Mobile als de opstap naar een digitaal vaardiger organisatie

 

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek waar hij of zij zich thuis kan voelen. De meeste mensen vinden die plek in hun directe omgeving, bij hun partner, in het gezin of de familie, of binnen een ander sociaal netwerk. Helaas zijn er nog steeds mensen, zeker binnen de anonimiteit van de grote steden, die dit moeten ontberen. De Nico Adriaans Stichting (ofwel NAS) zet zich in om deze kwetsbare mensen een veilige haven in Rotterdam te bieden. Zij accepteert hen zoals ze zijn en laat hen niet los. Een deel van hen heeft diverse hulpverleningstrajecten doorlopen zonder dat het ergens toe leidde. Dit frustreert en maakt machteloos, waardoor gedragsproblemen toenemen. Dit wordt ook wel de “entry-exit paradox” genoemd: het gedrag dat ertoe leidt dat je ergens recht op hebt en vaak tegelijkertijd tot gevolg heeft dat je van die diensten wordt uitgesloten. Met de aanpak en benadering van de NAS wordt die vicieuze cirkel doorbroken.

Bij de Nico Adriaans Stichting is betrouwbare en veilige informatievoorziening een vereiste om hun mooie werk te kunnen doen. Het werken met kwetsbare personen vraagt om betrouwbare en actuele informatie en tegelijkertijd moet de privacy en informatiebeveiliging bijzonder goed geregeld zijn. Omdat veel mensen binnen de organisatie niet bedreven zijn in het gebruik van ICT-middelen werd Lemontree gevraagd een gebruikersvriendelijke werkplek te ontwikkelen waarmee iedereen eenvoudig en eenduidig uit de voeten kan. Een digitale omgeving waarin mensen prettig kunnen werken, samenwerken en op de hoogte gehouden kunnen worden van nieuws uit de Stichting.

Aurora Weber is projectleider bij de stichting in Rotterdam. “We zijn in een periode van dertien jaar gegroeid van ongeveer veertig naar meer dan honderdveertig medewerkers. Inmiddels bestaat onze organisatie uit vier afdelingen: a. dag- en nachtopvang, b. beschermd wonen, c. ambulante woonbegeleiding & maatschappelijk werk, en d. activering & dagbesteding. De groep mensen aan wie we ondersteuning bieden is heel breed: van mensen die langdurig worstelen met een drugsverslaving voor wie afkicken geen optie meer is tot werkende mensen die na een echtscheiding geen huurwoning konden vinden en daardoor in de problemen zijn geraakt, van een bed, bad en brood voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers tot aan dagbesteding voor mensen met een justitiële achtergrond”, vertelt Aurora.

Dit betekent dat het werk van de 140+ medewerkers heel divers is en er aan verschillende behoeften voldaan moet worden. Zo hebben alle kantoormedewerkers in ondersteunende functies een eigen werkplek op het hoofdkantoor en alle ambulante woonbegeleiders een laptop. Maar de meeste andere zorgverleners gebruiken helemaal geen computer of werken op een gedeelde computer die ergens in een kantoortje staat. Weber: “De kern in onze begeleiding is dat we proberen aan te sluiten bij de persoonlijke en vaak complexe leefwereld van onze cliënten. Waar andere zorgorganisaties vanuit een medisch dossier werken, draait het bij ons veel meer om persoonlijk contact maken. Dat maakt dat veel van onze medewerkers weinig affiniteit hebben met ICT.”

 

Gebruiksvriendelijk portaal

Toch zag Weber wel het nut in van betere digitale ondersteuning van NAS, niet alleen op kantoor maar ook in de zorgverlening. Ze startte een strenge selectieprocedure met als doel een leverancier te vinden die past bij de stichting en hen kan ondersteunen met ICT. Lemontree kwam als beste uit de selectie omdat het bedrijf een goed beveiligde en eenvoudig te gebruiken werkplek kan aanbieden voor goede doelen en zorginstellingen. “Voorheen betaalden we ons blauw aan licenties. Maar Lemontree wist dat er speciale tarieven zijn voor zorgorganisaties voor gebruik van Microsoft 365. Door daar gebruik van te maken, zijn we heel wat goedkoper uit.”
De nieuwe werkplekken hebben Microsoft Office 365 als basis. Daar omheen is een gebruiksvriendelijk portaal gecreëerd waarin medewerkers alles kunnen vinden wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Bovenaan staan de nieuwsberichten van de stichting, waardoor medewerkers altijd op de hoogte zijn van actualiteiten en ontwikkelingen. In het onderdeel Weten & Regelen vinden ze allerhande informatie over het werken bij de stichting. In de widget ICT wordt alle informatie over de digitale werkplek uiteengezet. Via de portal kunnen ook de eigen handboeken over kwalitatief goede zorg erop worden nageslagen. En daarnaast biedt het toegang tot de applicaties die binnen NAS worden gebruikt. En heel belangrijk, de werkplekken worden voorzien van allerlei maatregelen, waardoor privacy en security aan hoge standaarden voldoen, waaronder de AVG/GDPR wetgeving.

Live tijdens de corona lockdown

De werkplekomgeving van de Nico Adriaans Stichting is opgeleverd op 16 maart 2020, de dag van dat Nederland in lockdown ging vanwege Covid-19. Weber had een trainingsprogramma opgesteld om medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, maar die training kon vanwege de lockdown niet doorgaan. Voor de kantoormedewerkers was dat niet zo’n punt. “Zij zijn gewend om met computers om te gaan. Voor hen was het een uitkomst dat we live waren, omdat ze met OneDesk Mobile eenvoudig en heel veilig kunnen thuiswerken. Met de nieuwe laptops is dat al helemaal geen probleem meer, ze kunnen vanaf iedere plek met internettoegang inloggen op hun Nico Adriaans Portaal, waar ze alles overzichtelijk terugvinden. We onderhouden nu contact via Teams. Medewerkers hielpen elkaar om vertrouwd te raken met de nieuwe functionaliteiten. Dat lukte ook zonder training boven verwachting.”

Voor de zorgverleners lag dat anders. “De meesten zijn helemaal niet gewend om met een computer te werken. Gelukkig heeft NAS naast hele ervaren krachten ook jonge medewerkers in dienst die wél gewend zijn om met digitale tools om te gaan. “Zij hebben hun oudere collega’s fantastisch geholpen. Daardoor kunnen zij de registraties die ze verplicht zijn uit te voeren nu gewoon doen.”

 

Blij met de oplossing

De balans opmakend is Weber blij met OneDesk Mobile. “Voorheen kon je inloggen met iedere computer die je maar wilde, dat is niet altijd even veilig. Nu werken mensen op een door ons uitgegeven laptop die eerst moet worden herkend en erkend voordat je toegang krijgt. Dat is een enorme vooruitgang. Ook hebben we veel handige functionaliteit gekregen, zoals vergaderen via Teams en de nieuwsvoorziening in de portal, zodat niet iedereen nieuws gaat rondmailen aan de meer dan 140 medewerkers.”

Qua gebruikersadoptie moet er nog wel wat gebeuren. “We kunnen de balans nu nog niet zo goed opmaken. Er moeten nog enkele dingen worden aangepast en medewerkers moeten de werkplek echt nog beter leren kennen en gebruiken. Daar zullen we onze focus de komende periode op richten.”

HBK

HBK

HBK leiden ICT

OneDesk Mobile helpt HBK om sneller en veiliger thuis te werken en verbindt collega’s

 

HBK is een persoonlijk en gedreven fiscalisten- en accountantkantoor waar ongeveer 25 adviseurs hun klanten helpen om meer uit hun fiscale en financiële situatie te halen. Voor het bedrijf uit Leiderdorp is informatiebeveiliging en veilig kunnen werken vanuit verschillende locaties, naast de snelheid van de werkplek en applicaties, erg belangrijk. Daarom wilde HBK een moderne werkplek als alternatief voor hun steeds trager wordende RDS omgeving. Een werkplek die vanaf verschillende locaties eenvoudig en eenduidig werkt en toch de hoogste eisen stelt aan privacy en securityrichtlijnen.

 

HBK beschikte over een zogenaamde Remote Desktop infrastructuur via lokale servers op kantoor. Vanwege het steeds trager worden van deze oplossing en de blijvende behoefte om informatie van klanten zeer goed te beveiligen, ging het bedrijf op zoek naar een passende oplossing. Thijs Hemmes, fiscalist en medeoprichter vertelt: “Ik ben een echte digibeet en voor mij is het belangrijk dat ICT gewoon snel werkt en gegarandeerd veilig is. Ik was al langer in gesprek met Lemontree en had een goed gevoel bij het bedrijf en de personen die daar werken”.

 

HBk-directie

Om tegemoet te komen aan de eisen en wensen van HBK adviseerde Lemontree OneDesk Mobile: de moderne werkplek op basis van Microsoft 365. Deze werkplek wordt door verschillende aanvullende oplossingen – zoals onder andere monitoring en blokkade van uitgaande connectiviteit bij onverhoopt opstarten malware, antivirus, antispam en cloud-to-cloud backup – extra beveiligd. Daarmee is OneDesk Mobile “by design” voorzien van alle technische maatregelen om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving.

 

En heel belangrijk de werkplekken hebben een ‘startportaal’ waarin alle medewerkers altijd eenvoudig en eenduidig via een vertrouwde portal bij hun werkactiviteiten komen. Hier kunnen ze ook het laatste nieuws lezen en met elkaar communiceren. Met deze portal blijven ze in verbinding met elkaar, kunnen ze snel hun activiteiten en applicaties overzien en kan op basis van bedrijfswensen veel handige informatie worden weergegeven.

 

“Halverwege 2020 zijn we overgegaan naar OneDesk Mobile. Eigenlijk toevallig tijdens Covid, maar dat was wel een zeer geschikte periode om over te gaan op deze nieuwe oplossing. Iedereen kan daarmee beter, veiliger en sneller thuiswerken. En heel essentieel, we kunnen nu volledig gebruik maken van videobellen en heel veel handige functies om samen te werken op afstand. Ook is het nu veel gemakkelijker om applicaties, informatie en belangrijke activiteiten terug te vinden en we kunnen gewoon weer video en zwaardere content op de werkplek bekijken. De implementatie ging soepel vertelt Hemmes met een glimlach: “Ik ben op vakantie gegaan terwijl onze mensen en Lemontree zich bogen over het omzetten van de omgeving en de migratie van de data. Maar ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord. En door een Covid-proof training is iedereen duidelijk geïnstrueerd hoe de nieuwe omgeving werkt”.

Over HBK

Vijfentwintig adviseurs met een missie. Persoonlijk en gedreven. Betrouwbaar en scherp. Vlijmscherp. Bij HBK weten ze dat op fiscaal gebied veel kansen onbenut blijven. Kansen om fiscale en financiële situaties te optimaliseren en risico’s te minimaliseren. Of het nu gaat om administratie, belastingen, personeel, salarissen, recht of pensioenvraagstukken, HBK kent de regels en wetten en beschikt over de kennis en ervaring, zowel nationaal als internationaal. HBK is meer dan een accountant of fiscalist. De adviseurs ondersteunen en adviseren zodat klanten het beste uit hun onderneming kunnen halen. Door anders naar de situatie te kijken. Verder te kijken dan alleen naar de belastingdruk. Geen kans te missen en te zien wat anderen niet zien.